Beelddenken

Wat is beelddenken in het kort?

Ongeveer 30% van de mensen denkt visueel, waarvan ongeveer 7% een uitsluitend visuele voorkeur heeft. Deze visueel sterke personen denken in plaatjes, beelden en filmpjes. Dit in tegenstelling tot auditief sterke woorddenkers welke hoofdzakelijk gebruik maken van de linker hersenhelft en die voornamelijk in woorden denken.
Beelddenkers denken razend snel (ongeveer 12x sneller dan woorddenkers) en vinden oplossingen zonder er een verklaring voor te hebben.
Een woorddenker neemt gemiddeld zo’n 2,5 woord per seconde waar terwijl een beelddenker zo’n 32 beelden per seconde verwerkt.
Beelddenkers zijn talentvolle creatieve, slimme en gevoelige kinderen, die voornamelijk gebruik maken van hun rechter hersenhelft. Toch kan het ook lastig zijn in een wereld welke voornamelijk auditief gericht is.

Kenmerken

Beelddenkers zijn te herkennen aan de volgende eigenschappen;

– Leert via beelden533470_441386685890571_1738649386_n1
– Denkt vooral in plaatjes (en filmpjes) in plaats van in woorden
– Leert vanuit het grote geheel en kan daardoor details over het hoofd zien (topdown)
– Bij het geven van instructies is vaak herhaling nodig
– Is gemakkelijk afgeleid
– Lijkt in de klas vaak te dromen
– Zal onderpresteren als hij niet op visuele manier kan werken/leren
– Heeft groot risico op faalangst
– Wanneer eenmaal iets in het hoofd zit vergeet hij dit nooit meer
– Stampwerk en/of herhaling zorgt er voor dat hij al snel afhaakt
– Resultaten zijn vaak wisselend
– Kan datgeen wat hij bedenkt moeilijk(er) onder woorden brengen
– Bezit meer kennis dan tot uiting lijkt te komen
– Bekijkt zaken vanuit verschillende perspectieven door het te visualiseren
– Is minder sterk in het spellen/lezen van woorden (wanneer dit auditief is aangeleerd)
– Heeft moeite met het onthouden van het volledige alfabet (wanneer dit auditief is aangeleerd
– Heeft moeite met het onthouden van de maaltafels (wanneer dit auditief is aangeleerd)
– Leert makkelijker door ervaring en doen
– Zal vaak eerst doen en dan denken
– Weet dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom of hoe
– Lost problemen op een voor anderen soms ongebruikelijke wijze op
– Herinnert zich wat hij gezien heeft en vergeet gemakkelijk wat hij hoort
– Heeft een grote fantasie(wereld)
– Speelt graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)
– Is organisatorisch niet zo sterk/ organiseert op geheel eigen wijze
– Heeft moeite met tijdsbesef
– Herinnert zich plaatsen die hij eenmaal bezocht heeft
– Heeft een vaak onleesbaar handschrift
– Is van nature een gevoelig persoon
– Is muzikaal, artistiek, creatief en/of mechanisch aangelegd

Niet toevallig is de term ‘ Beelddenken’ in de jaren ’30 ge├»ntroduceerd door een logopedist genaamd Maria Krabbe. Ze begeleidde onder andere kinderen met leerproblemen, zoals dyslexie, stotteren en schrijfproblemen. Deze kinderen bleken te denken in beelden en ze besloot hen beelddenkers te noemen. Door de jaren heen is er steeds meer onderzoek gedaan naar beelddenkers. Onder andere door Dokter en Professor Jaap Murre (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen) welke onderstaand onderzoek uitvoerde onder 28.000 kinderen en jongvolwassenen.

The rise and fall of immediate and delayed memory for verbal and visuospatial information from late childhood to late adulthood.’
Waarom Logopedie in beeld?
Op dit moment is er in Belgie en Nederland nog te weinig ondersteuning en begeleiding voor beelddenkers. Met ‘logopedie in beeld’ zetten we beelddenken in Belgie en Nederland verder op de kaart.
Tot nu toe waren logopedisten (wat vrij vertaald ‘het gesproken woord’ ofwel ‘ spraakles’ betekent) voornamelijk bezig met o.a. leer, spraak, slik en taal problemen. Toch merkte veel logopedisten dat ze aan een bepaalde groep kinderen in hun praktijk onvoldoende ondersteuning konden bieden en/of weinig vooruitgang boekte.
De logopedist vormt bij leerproblemen een belangrijke schakel tussen het kind, de leerproblemen, de lesstof en de school. Hierdoor is de logopedist de aangewezen persoon om ondersteuning en begeleiding te bieden.
Een ‘Logopedist in beeld’ leert het kind samen met de ouders (en de school) om de lesstof te ordenen en op een visuele manier eigen te maken. Op deze site brengen we logopedisten, kinderen, ouders en onderwijs tot elkaar om gezamenlijk een goede weg te vinden voor alle slimme beelddenkers.

Zoek je een logopedist voor je beelddenker? Klik dan hier
Ben je een logopedist en wil je deel uit maken van ons netwerk? Klik dan hier